BAYBURT ATA SÖZLERİ

ATASÖZLERİ
 • Açığı it yer, sahipsizi kurt yer
 • Anası ne ki, danası ne ola
 • At beslenende, Kuş seslenende, Kız istenende güzeldir
 • Bilinmeyen aş, ya karın ağrıtır, ya baş
 • Çok çalışanın hakkı yaban tezeğidir
 • Çocuk kundakta, gelin duvakta belli olur
 • El eli yur, elde döner yüzü yur
 • El' deki yara, duvardaki deliktir
 • Er'in seni sağ sever, komşun seni tok sever
 • Ev' den yetme oldu mu, danalıktan sığıra mal almazlar
 • Deliye el ver, eline bel ver
 • Kalın incelene kadar, incenin canı çıkar
 • Koç'luk kuru, kom önünde belli olur
 • Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya
 • Saç sefadan, tır
 • Sürü ters dönmüş, aksak önde gider
 • Tandır sıcak iken ekmek tutar
 • Tarlayı taşlı yerden, kızı kardeşli yerden alasın
 • Yağmur yağdı, yarıklar kapandı
 • Yaza çıkardım danayı, beğenmez oldu anayı
BAYBURT DEYİMLERİ
 • Ana akşam oldu fennosu yak (Ana akşam oldu gaz lambasını yak)
 • Aç karın, yüksek nalın, salın ha salın
 • Ana bir kavut çorbası büşürde, hereklenek (Kavut: kavrulmuş buğday unu Ana bir çorba pişir de ısınalım )
 • Anam olsun, ağzı olmasın, babam olsun eve gelmesin
 • Bulduğu gün godunan bulamadığı gün avucunan
 • Cahalınan sohbet edeceğine, sırganınan tehret et
 • Çalıya gittim neyim arttı, çalı Çar' ımı yırttı (Çar:Kadınların başlarına örttükleri bez örtü)
 • Evinde pişmez bulgur aşı, kendi gezer bölük başı
 • Ezen molla evine,tezen molla evine, danayı büğelek almış, oda molla evine
 • Gada bu gün şehre getme yollar çelpeşük ( Ağabeyi bu gün şehre gitme yollar çamurlu)
 • Kırk değinnende bir got arpası yok,nöbet için baş yarirGod :Tahıl ölçü aracı, Nöbet: Değinnende sıra)
 • Kız nişanlı, gelin iki canlı, kocakarının hali belli
 • Kurdun payı kuşunan, kuşuilki çalı dibi
 • Oğlan yedi oyuna, çoban yedi koyurıa
 • Tavuk kakar böçügü,kalkar öğrenir cücügü(Böcüg:Böcek Cücüg: civciv )
 • Tec'inden ne hayır gördük ki, galadak'ından ne hayır görek (Tec:Harmanda temizlenmiş mahsül, Galadak:Harman altındaki kısım.)
 • Toydur düğündür, o da bigündür.
BAYBURT DUALARI
 • Allah birini bin etsin
 • Allah sevdiklerine bağışlasın.
 • Allah muradını versin.
 • Allah agibetini heyır etsin.
 • Allah dizine dagat versin.
 • Allah acılı gün göstermesin
 • Allah gönlüne göre versin
 • Allah her tutuğunu altın ede
 • Allah ömrümden kessin ömrüne versin
 • Allah seni efendimizin şefahat'ından mahrum koymaya
 • Allah seni elden ayağa bırakmaya
 • Allah seni Fadime anamıza komşu ede
 • Allah seni hac'a nasip etsin
 • Allah seni hiç bir yerde bunaltmaya
 • Allah seni nur gölünde yatırsın
 • Alimlerle otura kalkasın
 • Allah yüzünü kara çıkarmasın
 • Ayağın taşa dokunmasın
 • Bir ata, bin tutasın
 • Cennet hatunu olasan
 • Evine dert girmesin
 • Toprak ata, altun tutasan
 • Torunların torununu sevesin
 • Ab-u kevserden içesen
 • Analı babalı büyüyesen
 • Cennet mekanın olsun

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !